PROJEKTY W ZAKRESIE:
    - ARCHITEKTURY
- ARCHITEKTURY WNĘTRZ
- KONSTRUKCJI
- INSTALACJI SANITARNYCH
- INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- SIECI ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA
- STACJI TRANSFORMATOROWYCH
  ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKIENERGETYCZNEJ
KOSZTORYSOWANIE
NADZORY